Større kart under Kontakt oss. 

 

Museet ligger midt på Vallø like før innkjøringen til Valløy Næringspark.  Fra Tønsberg kjører man østover på Valløyveien til veis ende og forbi Valløy Småbåthavn.

 

Domenenavn
vallohistorie.no

 

Formann
Ragnar Henriksen
990 14 817
ra-henr2@online.no

 

Nettredaktør
Tormod Pettersen
905 36 205
tormop@online.no

 

Nettansvarlig
Jørgen Kirsebom
416 57 521
jorgen@kirsebom.no

 

Museum

 

Museet er åpent hver søndag 1200 - 1500 med guider tilstede.

Gratis adgang og guiding, men er takknemlig for en slant i sparebøssen.

Her kan du også kjøpe nystekte vafler, mineralvann og kaffe

Dessuten - på forspørsel - arranger vi guidet tur, som  også inkluderer en tur ut til Prinds Christians Batterie som i dag er et vakkert anlegg fullt bestykket med den tids kanoner

 

Utleie


Lokalene, med plass til ca. 30 personer, kan leies ut til sels-

kaper, foredrag og seminarer for kr. 1500,- pr. døgn.
Lokalene har audiovisuelt utstyr og kjøkkenanretning.

 

 

Salg av DVD, bok og hefter


    

  DVD kr. 300,-             Bok kr. 349,-


        Hefter kr. 100,- pr. stk


Rosende omtale


7.mai 2005 skrev redadaktør Svein Døvle Larsen en svært rosende omtale av 10-års jubileumsboken

i Tønsbergs blad. Han skrev bl.a at dette var så nær det fullkomne lokalhistoriske skrift det går an å komme. Han berømmer det interressante og rikholdige innholdet og er imponert  av forfatterteamet som alle er lokale amatører, som alle har egne erfaringer å høste fra, men som ogå har hentet stoff fra  et rikholdig kilderegister listet opp på bokens siste side. Han sier videre at det som gjør boken ekstra verdifull er dens fyldige bildemateriale. Han avslutter med at denne boken vil det bli stor etterspørsel etter.

Det tror vi også, og derfor trykker vi opp et nytt opplag til vårt 20-årsjubilem senere i år..

 

.


Det som er skrevet på våre web-sider om Vallø & omegns historie er bare spredte utdrag av alt som er nedskrevet i vår 10-års jubileumsbok og 12 omfangsrike hefter spekket med bilder, historier og fortellinger om personligheter, folkeliv, virksomheter, byggverk og en krigstid som endte i en stor tragedie. Sem og Slagen bygdebok har også vært til stor nytte.

Bilder uten henvisning er fra eget arkiv.


Vallø & omegn Historielag


Vallø & omegn Historielag ble stiftet 8. november 1994 etter at noen hadde kommet sammen og blitt enig om at Valløs historie var av så stor betydning at de ville danne et forum for forsking og informasjonsformidling. Ideen kom opprinnelige fra Ingrid Lunde og Terje Langli som begge hadde sitt daglige virke på Vallø. Av de som var med i det første styret må uten forkleinelse for de andre nevnes formann Sverre E. Mortensen, styremedlem Jan Salvesen og kasserer Gerd Fæste Ellefsen. Gerd ble utnevnt til æresmedlem i 2004, Reidar Christoffersen i 2012, Ragnar Dahl i 2013, Arne Conradsen i 2015 og Finn-Aage christoffersen i 2016, alle for  fremragende innsats  for historielaget og museet gjennom mange år.

Historielagets formål har helt siden stiftelsen vært å ivareta områdets historie og gi medlemmer og besøkende rike historieopplevelser.


Vallø Saltverk

 

Animasjon: Vallø & omegn Historielag - BjH-Arkitekter AS

 

Vallø Saltverk, (Det kongelige nordiske - senere norske - saltverk) også bare kalt Verket, var en bedrift for utvinning av salt fra sjøen ved delvis avdamping og deretter koking. Det ble etablert av kong Christian VI i 1739 og ble nordens desidert største saltverk. Det var et enormt byggeprosjekt med bl. a to store 610 m lange graderhus, koke- og tørkehus, diverse fabrikkbygninger, hovedgård, bokholdergård, arbeiderbrakker kirke og skole. I 1820 var det på Vallø oppført over 70 bygninger. Saltforvalter Jacob Lerche var den som hadde mest betydning for utviklingen av saltverket. Han ble hedret med både Ridder av Daneborg og Vasaorden.

 

Vallø

 

Før saltverket kom var Vallø en karrig halvøy bebygd med en bondegård og noen gamle bygninger 

Under og etter saltverket utviklet Vallø seg til et omfattende industristed med mange forskjellige virksomheter, herunder boligutbygging, kverndrift, brennevinsbrenneri, ostefabrikk, maltgjøreri, bomullsveveri, mekanisk bomullsspinneri, skipsbedding og etter saltverkets opphør; glassverk, dampsag og høvleri, ull- og takpappfabrikk, tapet og sandpapirfabrikk, oljeraffineri, motor-, maskin- og mek. verksted.
Store deler av Vallø ble bombet 25. april 1945. 53 mennesker på Vallø og Bogen omkom. All industri og mange hjem ble lagt i grus.

3 fabrikker fra før bombingen ble bygd opp på nytt. Men med nedgangen i industrivirksomheten i Norge og utstrakte sammenslåinger er både tapetfabrikken, det mekaniske verkstedet og raffineriet nedlagt. Tapetfabrikkens bygninger er imidlertid i dag omgjort til næringspark. Ved siden av dette er det full drift i to småbåthavner hvorav den ene er blant Norges største.


Vallø & omegn


Området innenfor den røde linjen og sjøen sammen med de nære øyer dekker Vallø & omegn Historielags virkeområe. Landområdet sammen med Husø danner Søndre Slagen prestegjeld hvor det er tre kirker - Vallø kirke, Husø kirke og Søndre Slagen kirke.

 

 

 

 

Aktuelt
Vi har lokaler m/atmosfære, audiovisuelt utstyr og kjøkkenanretning til utleie samt salg av DVD, bok og hefter (se nederst til venstre).