Bombing av Vallø ved to anledninger

 

I fem år kom og gikk store og små tankskip så vel som krigsskip til Vallø. Ubåter kom og lå og fylte drivstoff for å kunne fortsette sine angrep på handelsfartøyer i Nordsjøen, men ingen allierte fly kom for å stoppe dette. Først da raffineriet var nærmest tomt for olje og det var bare bare 13 dager igjen til fredslutningen, kom det over 100 bombefly og  raserte det meste av boliger og fabrikker og forårsaket mange dødsfall. 

 

En fortvilt kvinne på leting i ruinene 


26. april 1940 ca. kl. 0035 kom to engelske fly over Vallø. Det beskjøt raffineriet med mitraliøser og slapp brannbomber mot tankene. Det sies at de også skjøt mot sivilbefolkningen som var på flukt. Ingen menneskeliv gikk tapt. De materielle skader var beskjedne.
25. april 1945 ca. kl 2325, temmelig nøyaktig 5 år senere minus en time, kom plutselig 119 fly, 107 fire-motors Lancaster bombefly og 12 mindre to-motors Mosquitos (markeringsfly) og la Vallø og deler av Bogen i grus. 53 sivile ble drept sammen med et usikkert antall tyske soldater og russiske krigsfanger.
For det lille samfunnet på rundt 400 mennesker var katastrofen total. Over 30 bolighus var totalødelagt og resten var mer eller mindre skadet. Raffineriet var betydelig skadet og tapet- og sandpapirfabrikken var utradert. Vallø kirke var hel, men sterkt ramponert, og bisettelser ble utført i Tønsberg domkirke før sørgetogene beveget seg ut til Vallø.
Etter oppryddingen utvidet Esso sitt anleggsområde nordover helt til Saltverksgaten. Resten av området fra bryggene og opp mot Gata (Carl 15. gate) ble industriområde for tapet- og sandpapirfabrikken og Vallø Mek. Verksted.


   


    

 

   

  

Minnesmerke over sivile som omkom under bombingen av Vallø utført av Carl E. Paulsen , Tønsberg. Avduket 26. juni 1949


Navn på de omkomne er hogd ut på to av sokkelens sider:

 

                                     Arne Hagbart Eklund   f. 1917  Vallø                  Olga Marie Olsen   f. 1862  Vallø

                               Kathrine Eklund   f. 1919  Vallø                          Gunda Birgitte Olsen   f. 1877 Vallø

                              Alf Evjen   f. 1900  Vallø                                     Solveig Olsen   f. 1920  Vallø

                              Bertha Evjen    f. 1934  Vallø                              Magnus Godthartd Evensen   f. 1871  Vallø

                              Kari Evjen   f. 1934  Vallø                                   Aslaug Ottesen   f.1906  Vallø

                              Ingeborg Evjen   f. 1937  Vallø                           Rønnaug Ottesen   f. 1912  Vallø

                              Reidar Gregersen   f. 1908  Vallø                       Aase Bjønnes   f. 1904  Vallø

                              Margit Gregersen   f. 1908  Vallø                       Einar Wilhelm Thoreen   f. 1897 Vallø

                              Vivian Reidun Gregersen   f. 1931 Vallø            Leif Edgar Thoresen   f.1938 Vallø

                              Randi Gregersen   f. 1937  Vallø                        Tom Thoresen   f. 1939  Vallø 

                              Conrad Hagbart Hansen   f. 1886  Vallø             Asta Thorstensen   f. 1902  Vallø

                              Fritz Leonard Hansen   f. 1921  Vallø                 Thorleif Tollefsen   f. 1904  Vallø

                              Aasmund Hansen   f. 1900  Vallø                       Lilly Tollefsen   f. 1909  Vallø

                              Signe Hansen   f. 1905  Vallø                             Oddvar Tollefsen   f. 1935  Vallø

                              Petter Anton Hansen   f. 1927  Vallø                  Liv Tollefsen   f. 1939  Vallø

                              Odd Willy Hansen  f. 1932  Vallø                        Bernt Tollefsen   f. 1911  Vallø

                              Erik Dahl Hovland   f. 1874  Vallø                       Gerd Tollefsen   f. 1919  Vallø

                              Agnes Hovland   f. 1880  Vallø                           Josefine Johansen   f. 1873  Bogen

                              Wenche Synnøve Hovland   f. 1939  Vallø         Kjell Johansen   f. 1915  Bogen

                              Haakon Nikolai Iversen   f. 1855  Vallø               Else Johansen   f. 1916  Bogen

                              Hanna Kristensen   f. 1874 Vallø                        Harald Gunnerød   f. 1921  Ringshaug

                              Odd Willy Mortensen   f. 1915  Vallø                  Georg Gregersen   f. 1888  Moss

                              Gerd Mary Mortensen  f. 1917  Vallø                  Ellen Larsen   f. 1887  Husvik

                              Julius Kristinius Olsen   f. 1876  Vallø                           Margit Larsen   f. 1921  Nordmøre

                              Petra Indiana Olsen   f. 1880  Vallø                    Mary Marthinsen   f. 1921  Tønsberg

                              Anders Olsen   f. 1884  Vallø                              Norvald Nilsen   f. 1935

                              Grethe Marie Olsen   f. 1881  Vallø