KATEGORI
[hjem] [1] 2 3 4 5 6 7 8 [neste]1-5 av 39

Aktuelt

20.05.18

publisert av historielaget 20.05.18 11:26  


../innovaeditor/assets/Kulturkveld.png

Foto: Erik Jacobsen: Formann Ragnar Henriksen ønsker velkommen, saltverksfilmen vises.
Eldar hadde arrangert med innehaverne på Furustrand-Maria og Ina ,som velvilligst hadde sagt seg villig til at Vallø & Omegn Historielag kunne benytte deres lokaler gratis til fremvisning av ’’Saltverksfilmen’’ på frigjøringsdagen 8.Mai,hvilket vi setter stor pris på .
Ragnar H.ønsket velkommen til 50-60 betalende gjester samt ga en kort historieforklaring om Valløområdets utvikling fra tidligere tider samt arbeidet og kostnader med utvikling av saltverksfilmen.
Filmen ble meget vel mottatt, og høstet stor applaus.Den ble også fullt opp av diverse spørsmål fra publikum.Konklusjonen kan dermed trekkes til at et lignende arrangement kan gjentas etter at turristsesongen er over-en gang i September .
Maria og Ina foreslo også et nærmere samarbeid med Historielaget i Juli måned, hvor en del av deres besøkende gjester etterspør kulturelle aktiviteter i nærområdet. Vi foreslo gangtur til vårt museum hvor vi kan vise ’’Bombefilmen’’ en aften samt ’’Saltverksfilmen’’ en annen kveld med si 14 dagers mellomrom.Vi kan ta betalt som vi gjorde på ’’Furustrand’’ –
Tiltross for en del for og etterarbeid med møbelflytting var dette et meget positivt forsøk på markedsføring av filmen lokalt, hvilket bør gjentas da det i tillegg gir Historielaget kjærkomne ekstra inntekter.
GOA 19.5-18
Publisert i kategorien: Aktuelt
20.05.18

publisert av historielaget 20.05.18 10:43  


../innovaeditor/assets/arsmote2018_1.png

Finn Hansen fikk diplom, Turid fikk blomster.

 

Årsmøtet 2018 ble avholdt i Vallø Båtforenings lokale 15. mars kl. 1830. Lederen, Ragnar Henriksen ønsket 57 fremmøtte medlemmer velkommen. En spesiell velkommen rettet han til to av våre æresmedlemmer, Arne Conradsen og Anne K. Olsen. Det var ingen innsigelser til at formannen fortsatte å lede årsmøtet.
1 Åpning
a. Innkallingen ble enstemmig godkjent
b. Dagsorden ble enstemmig godkjent
c. Arne Jørgen Nerland og Tore Antonisen ble valgt til å undertegne protokollen fra årsmøtet.
2 Årsmelding 2018
Den ble opplest av formann Ragnar Henriksen. I museet har det i løpet av 2017 vært registret 885 besøkende på søndager. Historielaget har undervist for Den kulturelle skolesekken i 33 undervisningstimer for til sammen 479 elever og lærere. Under julemøtet 7.12.2017 hadde «Saltverksfilmen» urpremiere. I løpet av 2017 har historielaget mottatt hele kr. 225.000,- i støtte til ferdigstillelse av filmen om saltverket. Årsmeldingen ble godkjent.
3 Regnskap for 2017
Kasserer Finn Hansen leste opp og viste det på storskjerm med forklaringer til postene. Det viste et overskudd på kr. 89.992,85. Revisor Aage Jacobsens beretning ble lest opp av Ragnar Henriksen og regnskapet ble godkjent av forsamlingen. Kasserer Finn Hansen gjennomgikk deretter budsjettet for 2018. Det viser et underskudd på kr. 43.550,-og ble godkjent.
4 Fastsetting av kontingent
Disse ble vedtatt holdt uforandret på kr. 250,- for enslige og kr. 350,- for ektepar/samboere.
5 Innkomne saker
Det var ikke kommet inn noen saker til årsmøtet.
6 Valg
Styret har takket ja til å fortsette og alle ble valgt. Styret blir da: Leder Ragnar Henriksen, kasserer Finn Hansen, medlem Gunnar Olav Andersen, medlem Tor Asgeir Pettersen, varamedlemmer Anne K. Olsen, Eldar Sveinung og Kai Norman Hansen. Styret får igjen en sekretær. Etter et års fravær kommer Tormod Pettersen tilbake til styret. Formannen oppfordret medlemmene til melde seg/ informere om mulige fremtidige styremedlemmer. Noen av styremedlemmene har varslet om at de ikke tar gjenvalg neste år. Valgkomite ble også gjenvalgt.
Etter at det formelle årsmøtet var avsluttet fikk revisor Aage Jacobsen en gave for sin innsats. Deretter ble mangeårige kasserer Finn Hansen utnevnt til æresmedlem. Han fikk innrammet bevis for det, og fru Turid fikk en velfortjent blomsterbukett.
Publisert i kategorien: Aktuelt
11.03.18

publisert av historielaget 11.03.18 06:13  


../innovaeditor/assets/støperiet4a_1.JPG

Fra Tønsbergs blad sakser vi:
"Foto: Per Gilding: Fra venstre Finn Hansen, Gunnar Olav Andersen, leder i Vallø historielag Ragnar Henriksen og Arne Conradsen er alle delaktige i at det har blitt film om Saltverket på Vallø. Filmmaker Erik Jacobsen har satt sammen og redigert filmen, med animasjoner av arkitekt Bjørn Haugstad. Felix Tschudi (t.h.) er etterkommer etter den siste eieren på Saltverket, Blumer & Tschudy


Det var ikke flere stoler å oppdrive, da Vallø og omegn viste filmen om Saltverket i Støperiet tirsdag kveld. Interessen for lokalhistorie er stor og levende i byen.
Historien om Saltverket på Vallø er som et eventyr. På den lille halvøya ble ett av de tre største industribedriftene i landet drevet. Med bygninger av voldsomme dimensjoner, og med et lite samfunn bygd opp rundt dette. Tirsdag kveld ble historien vist som en animert film, etter at det driftige Vallø historielag har jobbet med prosjektet siden 2009.
Det er filmmaker og journalist Erik Jacobsen som har klippet og satt sammen filmen, og han er rask med å fremheve det gamle styret i historielaget som startet innhentingen av historiske fakta.
Imponerte publikum
– Det var Arne Conradsen og et driftig styre som satt det hele i gang, de skal ha masse ros for det, sier Jacobsen.
– Animasjonene som arkitekt Bjørn Haugstad står for, er laget så tett opp til slik det en gang var på Vallø ved etableringen av Saltverket i 1739. I dag er det knapt ei flis igjen av Saltverket.
Den halvtimes lange filmen ble vist for rundt 400 personer, som lot seg imponere av animasjoner, lokale skuespillere og av historien til dette lokaleventyret.
Klump i halsen
– Jeg vet ikke om dere merket det under visningen av filmen, men da var det så stille at en kunne høre ei knappenål falle, sa ordfører Petter Berg etter filmpremieren.
– Selv satt jeg med en liten klump i halsen. Dette var en utrolig spennende og interessant film, om vår helt lokale historie. Det at et lite historielag har klart å få til dette, er stort og viktig for byen. Og jeg har med noen penger, jeg kan sette inn på kontoen deres også, sa Berg.
Spennende familiehistorie
På filmpremieren var etterkommerne av de siste eierne av Saltverket, Blumer og Tschudi, også til stede.
– Dette er en spennende historie, og det å lære om sine røtter er både interessant og viktig, sa Felix Tschudi rett før premieren.
– Det å se hva historielaget har klart å samle sammen av historie, sette dette inn i en riktig ramme, er rett og slett veldig imponerende, mente han.
Filmen selges nå som dvd-er, og kan også sees i lokalene hos Vallø og omegn historielag ved forespørsel".

 

   

Til venstere: Foto Per Gilding: Full sal. Til Høyre: Ordfører Petter Berg, varaordfører Bent Molvær


   

Til venstre: Ordfører Petter Berg med godord til formann i Historielaget Ragnar Henriksen.

Til Høyre: Saltverkskomiteen Ove Halvorsen, Arne Conradsen og Tor Meilegård hylles av Erik Jacobsen


   

Til venstre: Familien Tschudi i salen. Til Høyre: Henry Felix-, Lise-, Henrik- og Felix Henry Tschudi


 


Publisert i kategorien: Aktuelt
19.12.17

publisert av historielaget 19.12.17 12:49  


../innovaeditor/assets/20171207_190450a_1.jpg

Fra julemiddagen

7. desember avholdt Vallø & omegn Historielag sin tradisjonelle julemiddag i «Redningen» på Vallø. Hele 40 pent antrukne deltagere koste seg med velsmakende julemat, sang og hygge. 

Som en ekstra spiss på kvelden ble det vist en ca. halv times filmatisert dokumentar om Saltverket på Vallø (1739 – 1861)
Det omfattende arbeidet med denne dokumentaren har pågått helt siden 2009. Først var det Saltverkskomiteen (Arne Conradsen, Ove Halvorsen og Tor Meilegård) som fikk fremskaffet ny og verdifull dokumentasjon som etter hvert ble grunnlag for en 26 min. fantstisk animasjon over Vallø og Saltverket, utviklet i nært samarbeid mellom Komiteen og arkitekt Bjørn Haugstad. Deretter fikk Saltverksgruppen (Gunnar Olav Andersen, Ragnar Henriksen, Eldar Sveinung og Tor Asgeir Pettersen) sammen med filmskaper Erik Jacobsen og innleser Inger Bjar-Kessler laget en praktfull dokumentar-DVD av dette store fordums saltverksanlegget og tilhørende samfunn. DVD-en fikk stor applaus og mottok mange godord.
En begivenhetsrik Aften!

Formann Ragnar Henriksen avsluttet det hele med å ønske alle en God Jul og et Godt nytt år!

 

   

Venstre: Innleser Inger Bjar-Kessler, Formann Ragnar Henriksen og Filmskaper Erik Jacobsen

Høyre: Formann i Saltverksgruppen Gunnar Olav Andersen, Formann i Saltverkskomiteen Arne Conradsen og Filsmskaper Erik Jacobsen

 

Fra DVD: Vallø Saltverk 1795
Publisert i kategorien: Aktuelt
24.08.17

publisert av historielaget 24.08.17 10:57  


../innovaeditor/assets/IMG_1207a_1.JPG

For noen dager siden tok Eldar Sveinung dette flotte bildet på en sol- og regnværsdag med en praktfull regnbue over Oslofjorden.
Utbyggingen av Surka til småbåthavn startet på slutten av 1960-årene. Planen var å lage en demning over hele Bogen- Vallø-bukta. Steiner til denne demningen kom fra Slagenraffineriet som holdt på med store grave- og sprengningsarbeider for nye eksporttanket nord-vest på raffineriområdet. Planen var så å drenere havnen og bruke gravemaskiner på tælen inne i Surka og så grave ut til båthavn. Men demningen lakk som en sil og metoden måtte skrinlegges. Med mudringsprammer derimot ble det etter hvert en fin havn, en av Norges største faktisk, som åpnet i 1972. Steiner fra Slagen var av type porøs rombeporfyr fra overkokingen i en gigantisk grytevulkan som en gang lå i dette området. Den hadde sitt senter nede i Larvik. Ut av denne vulkanen kom både Larvikitt som er sort og hard og Tønsbergitt som er lyserød og ikke fullt så hard. Noen mente at den porøse rombeporfyren etter hvert ville bli tært opp av bølger. Men den står der like godt i dag og danner et flott bølgebryter, molo, for Vallø Marina.
Publisert i kategorien: Aktuelt

[hjem] [1] 2 3 4 5 6 7 8 [neste]1-5 av 39