KATEGORI
forrige
Stor interesse for saltverksfilmen 
neste
Kulturkafe på Furustrand 8. mai 2018

publisert av  


../innovaeditor/assets/arsmote2018_1.png

Finn Hansen fikk diplom, Turid fikk blomster.

 

Årsmøtet 2018 ble avholdt i Vallø Båtforenings lokale 15. mars kl. 1830. Lederen, Ragnar Henriksen ønsket 57 fremmøtte medlemmer velkommen. En spesiell velkommen rettet han til to av våre æresmedlemmer, Arne Conradsen og Anne K. Olsen. Det var ingen innsigelser til at formannen fortsatte å lede årsmøtet.
1 Åpning
a. Innkallingen ble enstemmig godkjent
b. Dagsorden ble enstemmig godkjent
c. Arne Jørgen Nerland og Tore Antonisen ble valgt til å undertegne protokollen fra årsmøtet.
2 Årsmelding 2018
Den ble opplest av formann Ragnar Henriksen. I museet har det i løpet av 2017 vært registret 885 besøkende på søndager. Historielaget har undervist for Den kulturelle skolesekken i 33 undervisningstimer for til sammen 479 elever og lærere. Under julemøtet 7.12.2017 hadde «Saltverksfilmen» urpremiere. I løpet av 2017 har historielaget mottatt hele kr. 225.000,- i støtte til ferdigstillelse av filmen om saltverket. Årsmeldingen ble godkjent.
3 Regnskap for 2017
Kasserer Finn Hansen leste opp og viste det på storskjerm med forklaringer til postene. Det viste et overskudd på kr. 89.992,85. Revisor Aage Jacobsens beretning ble lest opp av Ragnar Henriksen og regnskapet ble godkjent av forsamlingen. Kasserer Finn Hansen gjennomgikk deretter budsjettet for 2018. Det viser et underskudd på kr. 43.550,-og ble godkjent.
4 Fastsetting av kontingent
Disse ble vedtatt holdt uforandret på kr. 250,- for enslige og kr. 350,- for ektepar/samboere.
5 Innkomne saker
Det var ikke kommet inn noen saker til årsmøtet.
6 Valg
Styret har takket ja til å fortsette og alle ble valgt. Styret blir da: Leder Ragnar Henriksen, kasserer Finn Hansen, medlem Gunnar Olav Andersen, medlem Tor Asgeir Pettersen, varamedlemmer Anne K. Olsen, Eldar Sveinung og Kai Norman Hansen. Styret får igjen en sekretær. Etter et års fravær kommer Tormod Pettersen tilbake til styret. Formannen oppfordret medlemmene til melde seg/ informere om mulige fremtidige styremedlemmer. Noen av styremedlemmene har varslet om at de ikke tar gjenvalg neste år. Valgkomite ble også gjenvalgt.
Etter at det formelle årsmøtet var avsluttet fikk revisor Aage Jacobsen en gave for sin innsats. Deretter ble mangeårige kasserer Finn Hansen utnevnt til æresmedlem. Han fikk innrammet bevis for det, og fru Turid fikk en velfortjent blomsterbukett.

Ref. Eldar Sveinung
Publisert i kategorien: Aktuelt
ditt navn*

e-postadresse*

kommentarer*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verifiseringskode*
 
forrige
Stor interesse for saltverksfilmen 
neste
Kulturkafe på Furustrand 8. mai 2018