KATEGORI
[forrige]  1 [2] 3 4 5 6 7 8 [neste]6-10 av 37
05.05.17

publisert av historielaget 05.05.17 12:01  


../innovaeditor/assets/20170429_122735a_1.jpg

Formann i hovedstyret, Sverre Brydøy, har ordet.

 

Lørdag 29. april 2017 feiret Flint A.I.L. sin 100-årsdag (selve dagen var 28.) med all den pomp og prakt som hører til ved et slikt jubileum. Tilstede var ordfører, ledere, æresmedlemmer, medlemmer, veteraner, foreldre, idrettskjendiser, naboer, tilskuere, langveisfarende, kort sakt mange.
Solen skinte og idrettsentusiasten Tom Gjermundsen var eminent konferansier. Søndre Slagen skolekorps stemte i med flott janitsjarmusikk og trommeslagere briljerte.
Formann i hovedstyret, Sverre Brydøy og ordfører, Petter Berg, holdt taler og formannen hyllet deretter seks æresmedlemmer, hvorav fire var til stede, og delte ut nye æresbevisninger. I Flint går man gradene. Denne gang var det Espen Røkaas og Kåre Gerhard Christensen som mottok hver sin «Flints ærestegn i gull». Etter lunsj og gratis pølsefest for alle var det både fotball- og håndballkamp. En stor dag for et fantastisk idrettslag. Gratulerer!
I forbindelse med IL Flints 60-årsdag skrev Randulf Kjørboe, tidligere Vallø-gutt, i Tønsbergs blad bl. a om opptakten til selve stiftelsen:
«Thorstensen og jeg ble stående uvirksomme, og følgende samtale utspant seg:
Thorstensen: "Hva mener du om vi stiftet en fotball- og idrettsklubb?"
Kjørboe: "En flott idé - det gjør vi".
Thorstensen: "Når vi spiller skal vi være harde som flint."
Kjørboe: "Flint skal være navnet og harde skal vi være."
Noe senere det året, 28. april 1917, var fotballklubben stiftet med Per Nilsen som styreformann. Det fikk da navnet «Vallø idrettsforening», noe etter endret til «Flint».
I tidligere år var det Vallø Tapet- og Sandpapirfabrikk som var Flints støttekontakt. Eier og disponent, Finn Raaen, ble utnevnt til æresmedlem. I dag er det Esso Norge AS som er Flints hovedsponsor.
En trist brann i 2012 forårsaket både tap av klubbhus og hele deres samlede historie. Men i dag har de et nytt flott klubbhus, Flint-Esso Arena, med tribuner på hver side, flott beliggende mellom to store gressbaner. Utenfor dette er det flere gress- og grusbaner. På Råel har de Flint-hallen. Og for disse flotte anleggene mottok de i 2015 Årets anleggspris.
Historien er gjenskapt ved bidrag fra mange kanter, bl. a. fra tidligere og nåværende medlemmer.
Virksomheten i dag består av fylkets største fotballklubb, betydelig håndballklubb, friidretts- og trimaktiviteter og ikke minst seniorgarden. Lykke til med en aktiv fremtid fra oss i Vallø & omegn Historielag!


Foto: Tormod Pettersen der hvor ikke annet er nevnt.


Medlemmenes inntogsmarsj med Søndre Slagen Skolekorps i spissen


   

Flint  er det plass til alle, fra knøtter til seniorer.

Trommeslagere briljerer


   

Konferansier Tom Gjermundsen har ordet.

Ordfører Petter Berg har ordet.


   

Sverre Brydøy, Ordfører Petter Berg og formann i jubileumskomiteen Bjørn Bergesen.

Fornøyde Esso-sponsor Tore Revå og Flint-formann Sverre Brydøy.


   

Mye godt å servere. Fra venstre: Kirsten Samuelsen, Seniorgarden, Marita Andersen,

forelder, Anne Katrine Olsen, Seniorgarden. og Therese Varvin Fredriksen, forelder.

Til høyre: Foto: Eldar Sveinung: To av Flints grand, not old, ladies. Katrine Samulsen til

venstre. Anne Katrine Olsen til høyre. I midten: Petter Berg.   

To veteraner fra Seniorgarden. Begge har vært med i Flint siden 1945. Inger Andersen

deltok i håndball og friidrett. Her viser hun fram sitt 50-års friidrettsmerke.

Æresmedlem Bernt Drtina var fotballspiller og -dommer. Han var også til stede, men bildet

er tatt i dag på hans bosted.


 

De to mottagere av Flints ærestegn i gull: Til venstre: Kåre Gerhard Christensen (Foto:

Eldar Sveinung) mottok det første stykket av jubileumskaken, mens Espen Røkaas ble

utnevnt til Dagens navn i Tønsbers Blad.
Publisert i kategorien: Aktuelt
11.04.17

publisert av historielaget 11.04.17 05:10  


../innovaeditor/assets/batteriflaggc.png

Ove Halvorsen og Eldar Sveinung

I forbindelse med årets flaggheising på Batteriodden skriver Eldar Sveinung:
Jeg kontaktet John Egil Merkesvik, Esso for å få adgang til Batteriodden for å sette opp vimpelen igjen på Batteriodden før Påsken.
Etter at vi hadde sjekket inn og fikk egne adgangskort som gjester, møtte John Egil oss i porten. Vi fikk på oss ESSOs verneutstyr selvsagt: Vernesko, overall, hjelm med vernebriller og hansker. Han fulgte oss på oppmerkede gangveier utover mot Batteriodden. Det er imponerende virksomhet der ute. Vi kom fram til Batteriodden, som lå der like fin og urørt i solskinnet. Kanonene ligger jo på paller på bakken, men lavettene er til reparasjon hos Bydrift. Vimpelen kom på plass og viser at Batterodden er tilgjengelig for alle – fra sjøen!
Det er sikkert nødvendig med en dugnad der når graset har grodd. Da bør vi, etter min mening, også klippe noe av slåpebuskene som har vokst opp på vollen mot Jarlsø/Husvik. For at vollene skal synes fra sjøen bør vi, på sikt, klippe ned alle slåpebusker og tornekratt. Jeg tror også at tornebuskene som har vokst opp på bakken opp til inngangen med fordel kunne vært fjernet. (Merkesvik foreslo at det kunne brennes til høsten!)
Det ble en hyggelig tur hvor vi kunne registrere at noen få viper og lerker hadde kommet. En stor takk til Merkesvik for at han brukte tid på oss fra Historielaget.
PS. Parken ved Hovedgården gror igjen etter at vi (kommunen) i noen år har klippet graset og vi har ryddet vekk busker og mindre trær. Saken vil bli forelagt styret..

 
Publisert i kategorien: Aktuelt
11.04.17

publisert av historielaget 11.04.17 05:04  


../innovaeditor/assets/20170316_193736b.png

Leder Ragnar Henriksen og æresmedlem Anne Katrine Olsen

På Vallø & omegn Historielags årsmøte 16. mars 2017 ble Anne Katrine Olsen hedret med æresmedlemskap for sin betydelige innsats i Historielaget helt siden det ble opprettet i 1994. Leder Ragnar Henriksen overrakte en fin blomsterbukett og et diplom, som viser at hun nå er vårt 6. æresmedlem. Han begrunnet utnevnelsen med at Anne Katrine var med på stiftelsen av Vallø & omegn Historielag 8. november 1994. Allerede første året ble hun utpekt som medlem i valgkomiteen. Senere ble hun innvalgt i Historielagets styre. Her er hun fortsatt, og vi håper hun vil fortsette i mange år framover. Anne Katrine er kjent av alle som en gledesspreder både i og utenfor styret, Gjennom alle år har hun bidratt med trivsel i Historielaget, ikke minst ved å lede serveringen på alle våre medlemsmøter og være muntrasjonsråd på våre reiser. Hun har også sine meningers mot og vet å holde oss i ørene når engasjementet tar overhånd.
Gratulerer Anne Katrine!
Publisert i kategorien: Aktuelt
11.09.16

publisert av historielaget 11.09.16 14:11  


../innovaeditor/assets/IMG_1894.JPG

Foto over og under: Eldar Sveinung: Tschudi-familien i Museet, noen også ved gravplatene til Peter Tscudi m/kone og sønn på Vallø kirkegård.


Søndag 28. august 2016 hadde vi besøk av hele elleve medlemmer av Tschudi-familien, med Henry Felix Tschudi på 90 år i spissen. 

Yngstemann var 18 år. De var selvsagt opptatt av TSCHUDI-GÅRDEN og av Saltverket på Vallø. Etter at Eldar hadde ønsket gjestene velkommen ble de servert kaffe og vafler av dagens vertskap Gro og Tor Asgeir. Ragnar fortalte om saltverket støttet av Powerpoint presentasjonen som Tormod har laget. Deretter viste vi «traileren» til Saltverksanimasjonen og Gunnar Olav snakket om historielagets økonomi. Før vi alle gikk over til kirkegården hvor de første Tschudiene på Vallø ligger begravet, fikk vi en bok i gave av Felix T. Tschudi. Den har tittelen «Schweizer Reder in aller Welt» utgitt av Walter Zürcher i 2010. Blumer & Tschudi, Tønsberg samt Tschudi Shipping Company er rikt beskrevet, også med henvisniger til tidlige investeringer i Vallø saltverk og annen virksomhet. Samtidig kjøpte de 10 eksemplarer av vår jubileumsbokbok. Alle gikk i regnværet over til Vallø Kirkegård og deretter til Tschudigården som ble beundret utenfra».
senere mottok vi enSMS fra Felix og hans kone Ragnhild der de takker for seg. Alle generasjoner var storførnøyd, skriver de.

Eldar Sveinung


Publisert i kategorien: Aktuelt
01.07.16

publisert av historielaget 01.07.16 14:19  


../innovaeditor/assets/IMG_1750.JPG

Foto: Eldar Sveinung: Vi er på vei ut til Batteriodden med "Skjærgårdstjenesten 1"

Vallø og omegn er full av industrihistorie og kan vise til Norges første store industrisatsing (fra råmateriale til ferdig produkt) så vel som Nordens første oljeraffineri, for ikke å snakke om middelalderens riksråd og Norges, sannsynligvis verdens, største ansamling av hvalkokerier. Alt dette er nå borte, men aller lengst syd på Vallø ligger en historisk perle, Prinds Christians Batterie fra Napoleonskrigen, eneste gjenværende autentiske kystfort av denne type i Europa som er åpent for publikum. Og denne perle har Vallø & omegn Historielag påtatt seg å holde vedlike, vise fram og fortelle om til publikum. Ikke så enkelt nå pga. miljørydningsarbeidet på raffineritomten, men vedlikeholdet vil bli ivaretatt ved hjelp av Tønsberg kommune og Esso frem til vi igjen kan avholde omvisninger her. Og, selvfølgelig, holde det vedlike.
I dag, 28. juni, var 6 av historielagets medlemmer og sønnesønn til en av dem samlet for årets første dugnad. Ettersom vi ikke lenger kan komme ut dit fra land, sørget Skjærgårdstjenesten for å bringe oss ut og tilbake via sjøveien. Herved mange takk! Her ble alt gress slått og buskas fjernet innenfor og på festningsvollen, to trær på nordsiden fjernet og kanonlavetter skrapet rene for løs maling. De og selve kanonene vil senere bli malt opp til fordums glans. Det kan nevnes at 3 kanoner fra rundt 1800 på Batteriodden er utlånt til Tønsberg kommune fra Marinemuseet i Horten. Esso eier området, men det er Vallø & omegn Historielag som sørger for å ivareta både kanoner og område.
Av bildene kan man se omfanget av arbeidet som ble utført i løpet av en 5 timers tid, inkludert kaffe og prat selvfølgelig. For en slik dugnad er både nyttig og sosial. Av bildene vil man også se at kanonene er tatt ned fra lavettene og at deler av en lavett er borte. Disse har Tønsberg Bydrift mottatt for reparasjon.

 

   

Joakim, Tor, Thor Asgeir, Ragnar, Egil, Fritz      Mission accomplished

klar til innsats. Tormod tok bildet.

 

  

Prosjektleder Thor Asgeir klargjør for felling     Historielagets leder Ragnar skraper lavett

av trær

 

      

Fritz og Joakim i aksjon på henholdvis slette og voll

 

Hjul og aksler til den østre kanonen er sendt inn til Bydrift for reparasjon

 

 

 

 

 

 
Publisert i kategorien: Aktuelt

[forrige]  1 [2] 3 4 5 6 7 8 [neste]6-10 av 37