KATEGORI
[forrige] 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 [neste]21-25 av 41
30.04.16

publisert av historielaget 30.04.16 11:40  


../innovaeditor/assets/20160422_143634a.jpg

Ragnar Henriksen forteller fra Valløs historie

13. april innledet biskop Per Arne Dahl og domprost David Gjerp en sammenhengende 10 dagers lang rundreise i Tønsberg domprosti. Domprostiet er en del av Tunsberg bispedømme og omfatter hele 4 kommuner og 12 menigheter innen Den norske kirke, med over 20 kirker og et samlet innbyggertall på ca. 80.000.
22. april ettermiddag var turen kommet til Vallø. Her ble biskopen og hans følge først mottatt av Vallø Kirkes Venner i Vallø kirke. Vennenes formann Arne Frantzen ønsket velkommen og holdt et glimrende og interessant foredrag om kirkens historie. Han berettet videre om vennenes imponerende virksomhet i sitt arbeid med arrangementer og vedlikehold av kirken både som utøvere og pådrivere.
Vallø kirke (Christians kirke etter kong Cristian VII) ble innviet i 1782 etter anmodning fra ansatte i Vallø Saltverk og videre av Verkets bestyrer Jacob Lerche. Mer om kirken finnes bl. a. i vallohistorie.no.
Vallø Kirkes Venner ble opprettet i 1997, og siden den gang har de vært i jevnlig aktivitet. Oppgaver kan være kirkevert- og medliturgitjenester, sommerkvelder i kirken, sponsing og gaveinnsamling, diverse servinger og ikke minst Olsok-feiringen for hele Søndre Slagen menighet. De har i dag 47 medlemmer.
Etter kirkebesøket gikk biskopen og hans følge ned til Vallø & omegn Historielags museum. Her fortalte leder Ragnar Henriksen om Valløs historie med spesiell vekt på Vallø Saltverk. Han viste også en snutt av en nylig utviklet animasjon av Vallø Saltverk som det fremsto i 1795 – 1820. Animasjonen er utviklet i regi av Vallø & omegn Historielag som også har bekostet selve utførelsen.
Både medlemmer fra Vallø Kirkes Venner og Vallø & omegn Historielag deltok under hele bispevisitaten på Vallø.
Visitasforedraget som biskopen avholdt i domkirken 24. april finnes i kirken.no/Tunsberg – Biskop – Visitas og visitasforedrag.


   

Domprost David Gjerp og Biskop Per Arne Dahl                Arne Frantzen forteller om kirkens historie og venner


    

Biskopen takker Vallø Kirkes Venner                                  Biskopen takker Vallø & omegn Historielag

 

 

 
Publisert i kategorien: Aktuelt
05.04.16

publisert av historielaget 05.04.16 13:57  


../innovaeditor/assets/FinnAaæresma.jpg

Foto: Eldar Sveinung: Finn-Aage Christoffersen og Ragnar Henriksen.

Etter at den formelle delen av årsmøtet 17. mars 2016 var avsluttet og etter at Finn-Aage Christoffersen hadde holdt sitt billedkåseri om «Mitt tapte Vallø» ble han utnevnt av leder Ragnar Henriksen til Historielagets æresmedlem nr. 5. Som synlig bevis på dette ble Finn-Aage overrakt et diplom med motiv av Hans Gerard Sørensen - «Vallø Saltverk».
Leder kunne fortelle at æresmedlemskapet fikk han for sitt arbeid gjennom mange år med redigering og tekster til flere av heftene i Historielagets serie av historiehefter. Alt er overlatt vederlagsfritt til Historielagets disposisjon. Ikke minst ble han berømmet for sine interessante og alltid engasjerte foredrag. Kari Christoffersen ble også takket ved overrekkelse av en blomsterbukett.
Hefte nr. 12, «Mitt tapte Vallø» er basert på Finn-Aages personlige opplevelser og betraktninger fra en lykkelig, men også dramatisk, barndoms- og tidlig ungdomstid med jevnlige Vallø-besøk til nær familie. Selv bodde han sammen med sine foreldre på Husvik, men føler seg fremdeles som halvveis Vallø-gutt.
Å skrive heftet «Mitt tapteVallø» har opptatt Finn-Aage gjennom mange år og heldigvis, nå er det på trykk og til salgs i museet. Heftet starter med noen betraktninger om Valløs formidable industrihistorie og fortsetter med «Vallø sett med barneøyne» - en lykkelig tid. Interessant er også forsidebildet. Det viser polarskipet «Fram» bunkre på Vallø-raffineriet. Men bak «Fram» ligger delvis nedriggede seilskipet «Vapna» som senere ble senket og brukt til en del av bryggen ut for Tollefsens forretning.
I det rikt illustrerte heftet får vi et levende inntrykk av idyllen som rådet på denne industritunge halvøya med mange familier, vakre hus og gatemiljøer sammen med velstelte hager frem til at katastrofen rammet både Vallø og Bogen under bombingen 25. april 1945. 53 nordmenn omkom, over 30 boliger ble aldri bygd opp igjen. Finn-Aage var da blitt nesten13 år.
I heftet er det bilder fra strandbebyggelse og de flotte gatemiljøer helt fra raffineriet opp til nord for tapetfabrikken og videre over til den staselige Hovedgården. Alt dette sammen med boliger på Bogen ble lagt i grus under den tragiske bombingen. På et kart ser vi avmerket alle bygninger nord for raffineriet som ble totalødelagt. I sitt hefte har han beskrevet hver bolig, boligstand og skjebnen til de som befant seg der under bombingen.
Heftet er sammen med sine tekster og bilder et meget verdifullt dokument om en idyllisk tid fra 1932 frem til 1940 og om okkupasjonstiden som endte med den uforståelige bombingen av Vallø og Bogen.
Finn-Aages vesentligste rådgivere har vært Arne Conradsen og Ove Halvorsen. Erik Evensen har stått for grafisk utforming og bidratt med noen av bildene. Forøvrig er bildene fra Finn-Aages arkiv og mest fra historielagets billedarkiv.
Hefte nr. 12 er nå til salgs i museet, på medlemsmøter og i Tolvsrød bokhandel.
Publisert i kategorien: Aktuelt
05.03.16

publisert av historielaget 05.03.16 10:58  


../innovaeditor/assets/Veidec siste pumpestøp 12 02 16.jpg

Foto over: Veidec. Pumpestøp av siste del av behandlingsplattform i betong til forbehandling av syrebek masser. Her skal bl. a. syrebeken nøytraliseres med kalk og stabiliseres med flis.
Foto under: Veidec. Fantastisk stemningsbilde av Prindz Christians Batterie, omtalt av Veidec som Napoleon Battlement


Fra Veidecs hjemmeside - veidec.info - har vi sakset følgende:
Siden igangsettingstillatelse fra Tønsberg kommune ble gitt i november 2015 er det bygget opp anleggsrigg, etablert gjerder og porter, bygget anleggsveger og startet arbeidet med plattformer til forbehandling og mellomlagring av masser. Det er dessuten gjort en jobb for å ta vare på noen rødlistede planter som befant seg på området.
Gravearbeidene vil foregå over hele anleggsområdet, og alle prosesser med forbehandling av masser vil foregå på et behandlingsanlegg på sydspissen av Vallø. Forbehandlingen består i sikting, sortering, nøytralisering og stabilisering. Så legges massene på mellomlager før de skipes ut eller transporteres ut fra plassen med lastebiler. I tilknytning til behandlingsanlegget anlegges det et vannbehandlingsanlegg som sørger for å rense vannet som samles opp og håndteres i forbindelse med gravearbeidene, før det slippes ut via en egen utslippsledning til Oslofjorden.
På anlegget er det per 25. februar ca. 40 mann fra flere nasjoner i arbeid inklusive maskinførere, arbeidere, funksjonærer og representanter fra Esso. Anleggsområdet er bevoktet med vektere fra Nokas, og det er ikke adgang til anlegget uten tillatelse fra anleggsledelsen.
På veidoc.info kan dere følge med på grundig oppfølging og detaljerte ukesplaner, alt krydret med flotte bilder. Artig å lese og se. Derved får dere innblikk i et meget spesielt og omfattende opprydningsarbeid. T.P.
Det kan nevnes at kart med bilder over hva som skal foregå og en 4-års anleggsplan nå er hengt opp i museet.

 

 
Publisert i kategorien: Aktuelt
21.02.16

publisert av historielaget 21.02.16 11:46  


../innovaeditor/assets/Saltverksplakat10a.jpg

Illustrasjon: Vallø & omegn Historielag - BjH Arkitekter AS. Redigert av Arne Conradsen
Saltverkskomiteen ble etablert i mai 2009 med 3 aktive medlemmer; leder Arne Conradsen, medlem Ove Halvorsen og medlem Tor Meilegård. Styret, den gang ledet av Reidar Christoffersen, ga dem følgende mandat:
- Komme med forslag til gjennomføring av Prosjekt for utvikling av en modell av Vallø og Saltverket.
- Gjennomføre Prosjektet etter nærmere avtale med Styret.
Første fase av den videre utviklingen av Prosjektet besto i å velge hvilken type modell de skulle ende opp med, en Datamodell eller en Fysisk modell. Til å bistå i dette arbeidet inngikk Komiteen et samarbeid med sivilarkitekt MNAL Bjørn Haugstad, etter anbefaling fra Svein Wollert-Nielsen. Komiteen startet arbeidet med søk og innsamling av dokumentasjon for Prosjektet i form av kart, tegninger og annen info under en rekke besøk på museer, arkiver og eldre industristeder. Sentralt i dette arbeidet stod funnet av et digitalt kart over Vallø og Vallø Saltverk fra 1795, samt en Branntakst fra 1820.
Konklusjonen ble at det skulle utvikles en 3D-datamodell, med mulighet for videre utvikling av en fysisk modell basert på dette arbeidet.

Arkitekten kunne da starte sitt møysommelige arbeid med utviklingen av en modell i nært samarbeid med Komiteen, og fra høsten 2013 gikk dette arbeidet over i utviklingen av en ca. 25 min. lang animasjon, bestående av mer enn 50 000 bilder.
Bildene er hentet fra denne animasjonen.

 

Bilder fra Illustrasjonen: Vallø & omegn Historielag - BjH Arkitekter AS

    

Kart over Vallø m/Saltverket 1795 sett fra nord-øst             Kart over Vallø m/Saltverket 1795-1820 sett fra syd-vest


     

Gamle Vallø Gård og Bokholdergården sett fra nord

 

    

Pumpestasjonen sett fra syd                                                  Pumpestasjon, Søndre graderhus og Hestevandring

 

    

Kokeplassen sett fra nord                                                       Kai, kokehus og Nordre graderhus sett fra syd-vest

                                               

    

Fra høyre: Kai, lagerhus, kokehus, låve og lakeresvoir       Vallø Hovedgård og -kirke sett fra syd-øst. Begge fra

                                                                                                   1782

    

Søndre brakke sett fra øst                                                       Nordstrand/Sandbånn sett fra syd-øst

 

For mer informasjon, besøk Vallø & omegn Historielags museum på Vallø.

 

 
Publisert i kategorien: Aktuelt
20.02.16

publisert av historielaget 20.02.16 14:34  


../innovaeditor/assets/Saltverksoverrekkalse3.jpg

Leder Saltverkskomiteen Arne Conradsen overrekker harddisk og dokumenter til Styreleder Ragnar Henriksen.

Referat fra overlevering av Saltverksmodellen 21.01.2016:
Overleveringen fant sted i Vallø & omegn Historielags museum med følgende til stede; Saltverkskomiteen: Arne Conradsen, Tor Meilegård, Ove Halvorsen, fra styret: Ragnar Henriksen, Rita Holmøy, Anne Katrine Olsen, Gunnar Olav Andersen, Eldar Sveinung, Finn Hansen og Tormod Pettersen. Tilstede var også tidligere styreformann og æresmedlem Reidar Christoffersen og Arnes sønn og medhjelper Bjørn Conradsen.
Styreleder Ragnar Henriksen ønsket alle hjertelig velkommen, spesielt Reidar Christoffersen og Bjørn Conradsen. Deretter ga han ordet til Saltverkskomiteens leder.
Komiteleder Arne Conradsen begynte sin presentasjon med å fortelle at Saltverkskomiteen ble etablert i mai 2009 med 3 aktive medlemmer; leder Arne Conradsen, medlem Ove Halvorsen og medlem Tor Meilegård. Styret, den gang ledet av Reidar Christoffersen, ga dem følgende mandat:
- Komme med forslag til gjennomføring av Prosjekt for utvikling av en modell av Vallø og Saltverket.
- Gjennomføre Prosjektet etter nærmere avtale med Styret.
Første fase av den videre utviklingen av Prosjektet besto i å velge hvilken type modell de skulle ende opp med, en Datamodell eller en Fysisk modell. Til å bistå i dette arbeidet inngikk Komiteen et samarbeid med sivilarkitekt MNAL Bjørn Haugstad, etter anbefaling fra Svein Wollert-Nielsen. Komiteen startet arbeidet med søk og innsamling av dokumentasjon for Prosjektet i form av kart, tegninger og annen info under en rekke besøk på museer, arkiver og eldre industristeder. Sentralt i dette arbeidet stod funnet av et digitalt kart over Vallø og Vallø Saltverk fra 1795, samt en Branntakst fra 1820.
Konklusjonen ble at det skulle utvikles en 3D-datamodell, med mulighet for videre utvikling av en fysisk modell basert på dette arbeidet. Arkitekten kunne da starte sitt møysommelige arbeid med utviklingen av en modell i nært samarbeid med Komiteen, og fra høsten 2013 gikk dette arbeidet over i utviklingen av en ca. 25 min. lang Animasjon, bestående av mer enn 50.000 bilder.
Det var Arne som etter hvert hadde kontakten med arkitekten og overbrakte all dokumentasjon og råd til ham. Arne berømmet det gode samarbeidet de hadde hatt gjennom hele prosessen og rettet samtidig en takk til styret som hele tiden hadde gitt støtte til utviklingen av dette kvalitetsproduktet, ikke minst forståelse for de økende omkostninger. Han erklærte så Saltverkskomiteens arbeid, i følge mandatet, som avsluttet. Endelige omkostninger, stort sett betalinger til arkitekt, beløp seg til kr. 306 592,- hvorav 15 % er sponsorinntekter. Deretter overrakte han en meget omfattende og velordnet sluttpakke med alt materiale fra filmsnutter og ferdig film på 23 minutter, presentasjoner, dokumentasjoner, møtereferater, korrespon-danse, karter m.m. Alt lagt inn på en harddisk med et innhold på hele 17 gigabytes. Noe materiell ble også overlevert i ni ringpermer. Som ledd i sin presentasjon gjennomgikk han også harddiskens innhold, dens presentasjoner og filmsnutter og avsluttet med å berømme det gode samarbeid de hadde hatt i Saltverkskomiteen og medlemmenes betydelige innsats.
Tidligere Styreleder Reidar Christoffersen sa seg overveldet over at styrets ønske for 6 år siden om en bordmodell i dag skulle munne ut i en så fantastisk datamodell. Han berømmet styret for å stille de nødvendige midler til disposisjon og takket Modellkomiteen for et svært grundig og fantastisk arbeid. Reidar mottok deretter av Arne to flotte ringpermer om Saltverkskomiteens arbeid illustrert med flotte animasjonsbilder av Arne.
Styreleder Ragnar Henriksen takket for dette betydelige bidrag til Historielagets virksomhet og berømmet komiteens solide arbeid. Han fortalte deretter at det nå var nedsatt en arbeidsgruppe for å videreforedle det mottatte materialet.
Saltverksgruppen består av leder Gunnar Olav Andersen, medlem Ragnar Henriksen, medlem Eldar Sveinung og medlem Tor Asgeir Pettersen. De vil nå, basert på det tildelte materialet, animasjonen i særdeleshet, utarbeide presentasjoner, DVDer, undervisnings- og utstillingsmateriell, kommersielle tiltak m.m De har allerede notert seg Arnes uttalelse om 3D-printed modell og at det ligger mye i bakken.
Møtet ble hevet med store tanker om museets fremtidsmuligheter
Ref. Tormod Pettersen

 

Fra venstre: Gunnar Olav Andersen, Finn Hansen, Tor Meilegård, Ove Halvorsen, Arne Conradsen, Bjørn Conradsen, Anne Katrine Olsen, Ragnar Henriksen, Rita Holmøy, Eldar Sveinung, Reidar Christoffersen. Tormod Pettersen tok bildet. 

 

   

Saltverkskomiteen: Fra Venstre Leder Arne Conradsen,    Arne Conradsen gir dokument til Reidar Christoffersen.

Bjørn Conradsen (bisto Arne), Tor Meilegård,

Ove Halvorsen
Publisert i kategorien: Aktuelt

[forrige] 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 [neste]21-25 av 41