KATEGORI
[forrige] 1 2 3 4 [5] 6 7 8  [neste]21-25 av 37
20.02.16

publisert av historielaget 20.02.16 14:34  


../innovaeditor/assets/Saltverksoverrekkalse3.jpg

Leder Saltverkskomiteen Arne Conradsen overrekker harddisk og dokumenter til Styreleder Ragnar Henriksen.

Referat fra overlevering av Saltverksmodellen 21.01.2016:
Overleveringen fant sted i Vallø & omegn Historielags museum med følgende til stede; Saltverkskomiteen: Arne Conradsen, Tor Meilegård, Ove Halvorsen, fra styret: Ragnar Henriksen, Rita Holmøy, Anne Katrine Olsen, Gunnar Olav Andersen, Eldar Sveinung, Finn Hansen og Tormod Pettersen. Tilstede var også tidligere styreformann og æresmedlem Reidar Christoffersen og Arnes sønn og medhjelper Bjørn Conradsen.
Styreleder Ragnar Henriksen ønsket alle hjertelig velkommen, spesielt Reidar Christoffersen og Bjørn Conradsen. Deretter ga han ordet til Saltverkskomiteens leder.
Komiteleder Arne Conradsen begynte sin presentasjon med å fortelle at Saltverkskomiteen ble etablert i mai 2009 med 3 aktive medlemmer; leder Arne Conradsen, medlem Ove Halvorsen og medlem Tor Meilegård. Styret, den gang ledet av Reidar Christoffersen, ga dem følgende mandat:
- Komme med forslag til gjennomføring av Prosjekt for utvikling av en modell av Vallø og Saltverket.
- Gjennomføre Prosjektet etter nærmere avtale med Styret.
Første fase av den videre utviklingen av Prosjektet besto i å velge hvilken type modell de skulle ende opp med, en Datamodell eller en Fysisk modell. Til å bistå i dette arbeidet inngikk Komiteen et samarbeid med sivilarkitekt MNAL Bjørn Haugstad, etter anbefaling fra Svein Wollert-Nielsen. Komiteen startet arbeidet med søk og innsamling av dokumentasjon for Prosjektet i form av kart, tegninger og annen info under en rekke besøk på museer, arkiver og eldre industristeder. Sentralt i dette arbeidet stod funnet av et digitalt kart over Vallø og Vallø Saltverk fra 1795, samt en Branntakst fra 1820.
Konklusjonen ble at det skulle utvikles en 3D-datamodell, med mulighet for videre utvikling av en fysisk modell basert på dette arbeidet. Arkitekten kunne da starte sitt møysommelige arbeid med utviklingen av en modell i nært samarbeid med Komiteen, og fra høsten 2013 gikk dette arbeidet over i utviklingen av en ca. 25 min. lang Animasjon, bestående av mer enn 50.000 bilder.
Det var Arne som etter hvert hadde kontakten med arkitekten og overbrakte all dokumentasjon og råd til ham. Arne berømmet det gode samarbeidet de hadde hatt gjennom hele prosessen og rettet samtidig en takk til styret som hele tiden hadde gitt støtte til utviklingen av dette kvalitetsproduktet, ikke minst forståelse for de økende omkostninger. Han erklærte så Saltverkskomiteens arbeid, i følge mandatet, som avsluttet. Endelige omkostninger, stort sett betalinger til arkitekt, beløp seg til kr. 306 592,- hvorav 15 % er sponsorinntekter. Deretter overrakte han en meget omfattende og velordnet sluttpakke med alt materiale fra filmsnutter og ferdig film på 23 minutter, presentasjoner, dokumentasjoner, møtereferater, korrespon-danse, karter m.m. Alt lagt inn på en harddisk med et innhold på hele 17 gigabytes. Noe materiell ble også overlevert i ni ringpermer. Som ledd i sin presentasjon gjennomgikk han også harddiskens innhold, dens presentasjoner og filmsnutter og avsluttet med å berømme det gode samarbeid de hadde hatt i Saltverkskomiteen og medlemmenes betydelige innsats.
Tidligere Styreleder Reidar Christoffersen sa seg overveldet over at styrets ønske for 6 år siden om en bordmodell i dag skulle munne ut i en så fantastisk datamodell. Han berømmet styret for å stille de nødvendige midler til disposisjon og takket Modellkomiteen for et svært grundig og fantastisk arbeid. Reidar mottok deretter av Arne to flotte ringpermer om Saltverkskomiteens arbeid illustrert med flotte animasjonsbilder av Arne.
Styreleder Ragnar Henriksen takket for dette betydelige bidrag til Historielagets virksomhet og berømmet komiteens solide arbeid. Han fortalte deretter at det nå var nedsatt en arbeidsgruppe for å videreforedle det mottatte materialet.
Saltverksgruppen består av leder Gunnar Olav Andersen, medlem Ragnar Henriksen, medlem Eldar Sveinung og medlem Tor Asgeir Pettersen. De vil nå, basert på det tildelte materialet, animasjonen i særdeleshet, utarbeide presentasjoner, DVDer, undervisnings- og utstillingsmateriell, kommersielle tiltak m.m De har allerede notert seg Arnes uttalelse om 3D-printed modell og at det ligger mye i bakken.
Møtet ble hevet med store tanker om museets fremtidsmuligheter
Ref. Tormod Pettersen

 

Fra venstre: Gunnar Olav Andersen, Finn Hansen, Tor Meilegård, Ove Halvorsen, Arne Conradsen, Bjørn Conradsen, Anne Katrine Olsen, Ragnar Henriksen, Rita Holmøy, Eldar Sveinung, Reidar Christoffersen. Tormod Pettersen tok bildet. 

 

   

Saltverkskomiteen: Fra Venstre Leder Arne Conradsen,    Arne Conradsen gir dokument til Reidar Christoffersen.

Bjørn Conradsen (bisto Arne), Tor Meilegård,

Ove Halvorsen
Publisert i kategorien: Aktuelt
14.12.15

publisert av historielaget 14.12.15 10:06  


../innovaeditor/assets/Kulturpris1.jpg

Foto: Anne Charlotte Schjøll: Stolt leder Ragnar Henriksen flankert av Lise Mandal, Marianne Gran og ordfører Petter Berg.


Ordfører Petter Bergs tale ved tildelingen 10. des. av Tønsberg kommunes kulturpris 2015:

Gratulerer med dagen. I år er det 300 år siden det ble startet saltverk her i Valløbukta av herr Jørgen Michelsen BORNHOLM. Det første  saltverket ble lagt til Narverød gård på Klopp.

Saltverket på Vallø var i drift fra 1739 til 1853.

Er det noe kommunesammenslåingen har vist oss så er det at folk må ha et sted å høre til.
Historielaget på Vallø har vært rause og tatt med omegn. Omegn strekker seg til Narverød og Jarlsø, Ringshaug og Furustrand, Torgersøya og Presterød Gård. Dette er eksempler på en vellykket integrering.

Et historielag har stor betydning for følelsen av tilhørighet. Historielaget samler kunnskap om hendelser, arbeidsliv og dagligliv. Små og store begivenheter.

Et historielag er hukommelsen, men også en møteplass for folk i området. Å treffe folk er noe av det viktigste vi gjør. Vi vet at folk får en helsegevinst av å møtes rundt felles interesse.  
Å MØTE MENNESKER ER NOE VI ALLE HAR GODT AV. Vallø Historielag er og har vært en viktig møteplass i nærmiljøet de siste 23 årene.

Vallø og Omegn historielag har til og med etablert et eget museum ikke minst har ESSO Norge bidratt økonomisk og praktisk. Laget tar også imot skoleklasser på museet.
Med stadig skiftende tider og endringer i raskt tempo er historielagene en kunnskapsbase og en viktig møteplass for alle historieinteresserte.  Valløfolk har sin stolte historie og Vallø & omegn Historielag er den viktigste formidleren av denne historien.

Industriens arbeidsplasser har naturligvis fått stor plass i historielagets jubileumsbok som kom i 2004. En praktbok med gode  og interessante bilder og små og store fortellinger om livet på Vallø.

Vallø som industristed har profitert på sin beliggenhet ved Oslofjorden. Her lå man nært den store handelsveien som Oslofjorden og Kattegat alltid har vært. Transportveiene har vært til fordel for Vallø.

Tiden er som vinden , du merker den knapt før den er forbi, skrev  Ragnar Dahl i forordet til Historielagets jubileumsbok fra 2004. Nå er jo ikke perioden 1739 til 1853 et kort vindpust, men likevel var det dramatisk økonomisk og sosialt da Saltverket gikk konkurs.

Det har vært mange gode industrietableringer på Vallø og Omegn. Det vil ta lang tid å fortelle hele historien. Men i forhold til folketallet var Vallø det stedet i Vestfold som hadde størst industrikonsentrasjon. Bosetting på Vallø startet på 1300-tallet.
I tidligere år  var det folkesnakk om at Vallø burde bli egen kommune. Vallø hadde egen kirke som ble bygget i 1782,  bekostet av overskuddet fra saltverket. 
Da bodde det ca 600 personer på Vallø og i Tønsberg bodde 1300 sjeler på 1700-tallet. Altså omtrent like mange ifølge folk fra Vallø. Det var på Vallø varene til Tønsberg som oftest ble levert.
Vallø historielag er i år en av kandidatene til Tønsberg kommunes kulturpris.  Utvalg for kultur, idrett og folkehelse har enstemmig vedtatt at prisen skal tildeles  Vallø Historielag.

Prisen består av en sjekk på kr 25.000,- samt et trykk som viser fyrlykta på Torgersøya.

 

Foto: Anne Charlotte Schjøll: Glade styremedlemmer i Vallø & omegn Historielag
Publisert i kategorien: Aktuelt
14.12.15

publisert av historielaget 14.12.15 02:07  


../innovaeditor/assets/Skolesekk1.jpg

I midten av oktober gjennomførte vi 6 undervisningsomganger av 2 timer for tre niendeklasser fra Kongseik Ungdomsskole og tre niendeklasser fra Ringshaug Ungdomsskole. Siste dagen var det også elever og lærere fra Karlsvik Naturskole tilstede.

Temaet første time var kort innføring i museet og hverdag under krigen. I annen time var temaet bombingen av Vallø og Bogen. Alt vist med Powerpoint presentasjoner, karter og film.
Fra lærere og fra elever fikk vi utsagn som at «dette var spennende og interessant».
I pausen mellom timene fikk elever og lærere anledning til å se seg rundt i museet. De som ønsket det ble vist rundt av oss fra historielaget. Det var populært.
Vi har anmodet lærerne om å gi tilbakemelding til «Den kulturelle skolesekken» fra timene hos oss og håper at disse er så gode at vi får oppdraget om å fortsette undervisning av alle kommunens niendeklasser i løpet av våren 2016. Da har jo, etter hva vi forstår, temaet «Krigen i Norge» også vært gjennomgått i klassene.

 

Bildene viser elever og lærere fra tre av de skoleklassene som deltok.

 

      
Publisert i kategorien: Aktuelt
26.06.15

publisert av historielaget 26.06.15 09:29  


../innovaeditor/assets/Danm2.jpg

48 forventningsfulle deltagere sammen med sjåføren, nr. 2 fra høyre

 

Nøyaktig kl. 0830 16. juni forlot Unibuss-bussen Klopp båthavn, og etter at de siste var kommet ombord i bussen i Tønsberg, bar det i vei til Norsk Maritimt Museum på Bygdø. Her fikk vi se museets flotte utstilling og ikke minst Ivo Caprinos flotte panoramafilm, som på spektakulær måte viste oss kysten fra Lofoten til Oslo. Lunsj inntok vi på Rica Holmenkollen Hotell, besøkte selve hoppbakken og kjørte deretter over Voksenåsen ned til Bjørvika og ombord i «Stena Saga», hvor vi samlet oss til en velsmakende buffé.
Tidlig neste morgen reiste vi videre til Skagen, men først etter å ha forsynt oss fra et fyldig dansk frokostbord på Aalbæk Gamle Kro. Helt nord på Jylland dro vi først ut til Grenen, hvor vi ble kjørt helt ut til spissen med «Sandormen», en overbygd vogn trukket av en stor traktor. Ute på spissen fikk vi oppleve nærmest fonteneaktig bølgesprut forårsaket av sjøstrømmer fra Skagerak og Kattegatt der de tørnet sammen i vestavinden. Dermed hadde vi vært så langt nord som det mulig å komme i Danmark. Deretter inntok vi lunch i koselige Restaurant Pakhuset lokalisert i Skagen havn, en imponerende havn med seilskuter, store fiskebåter og ruvende cruiseskip.
En stor opplevelse var det også å få besøke Skagens Museum og se Skagen-malernes flotte malerier malt på slutten av 1800-tallet i friluft med motiver fra fiskernes arbeid, fra deres hjem og fra kunstnerlivet i Skagen, alt preget av Skagens spesielle lys. Blant Skagen-malerne er vel Peder Severin Krøyer og Michael Ancher de mest kjente. Vår egen Christian Krogh fikk sitt gjennombrudd her. Middag og overnatting foregikk på utmerkede Color Skagen Hotel.
Allerede kl. 0600 neste morgen inntok vi vår frokost på hotellet og dro deretter til Frederikshavn, hvor vi gikk om bord i fergen til Læsø. Her ble vi mottatt av en guide som gjennom hele bussturen sørget for at det ikke var den ting vi ikke fikk vite om Læsø. I meste laget kanskje, men mye interessant også. Første stopp var ved den vakre og spesielle Vesterø kirke med seks skutemodeller i kirkeskipet og flotte kalkmalerier i koret. Deretter kom vi til Læsø Saltsyderi hvor en røslig og fornøyelig saltmester viste og forklarte hvordan man utvant salt fra en saltlake med saltgehalt på 15 % hentet opp fra grunnen.
Årsaken til denne høye saltgehalten i grunnvannet er oversvømming av sjøvann i høststormer, leirlag ca. 2 meter ned i grunnen og avdamping. Laken blir hentet i brønner og brakt opp i en panne og fyren blir satt på. Sakte bringer man temperaturen opp til rundt 80 grader C. Da begynner saltet å utkrystallisere seg på overflaten. Det blir skummet av og brakt til kurver hvor vannet kan renne av. Deretter spredes det ut på et tørkeloft for så å bli skrapt sammen og emballert. Bunnfallet blir skrapt sammen, skuffet opp og brakt til andre formål. Det er viktig at pannen ikke sydes tørr før hele prosessen er avsluttet, for da blir saltet bittert.
Etter å ha krysset øya på langs ble det tid for lunsj før turen gikk tilbake til fergen igjen. Underveis ble det stopp ved et fantastisk hus hvor taket var tekket med nesten en meter tykt lag av ålegress. Deretter stoppet vi ved et furuholt, hvor vi vandret i velfriserte gressganger mellom mengdevis av rododendronbusker. Vakkert! En tur innom Læsø Uldstue ble det også tid til. Men nå ventet fergen, og vi kom oss etter hvert tilbake til Color Skagen Hotel til middag og sosialt samvær.
Neste morgen dro vi til Hirtshals hvor det ble tid til vandring i fiskehavnen eller å slappe av på en uterestaurant. Hjemturen gikk med hurtige og elegante Color Lines Superspeed 2. Her kunne vi fråtse i en overdådig lunsjbuffé og gjøre de nødvendige innkjøp i taxfree. På sen ettermiddag den 19. juni var vi tilbake i Klopp båthavn.
Alle 48 fornøyde deltagere var enige om at dette hadde vært en opplevelsesrik og vellykket tur, ikke minst på grunn av vår behagelige og hyggelige sjåfør, Eivind Arntsen, som trygt og greit førte oss gjennom hele turen i sin fine buss. En klapp for ham, for Unibuss sitt turopplegg og for vår leder Ragnar Henriksen som tok seg av den interne tilretteleggingen!

 

      

Jyllands spiss malt (utsnitt) av Skagen-maler M. Ancher     Skagens Museum

  

       

Flotte hus og gatemiljøer i Skagen

 

       

Vesterø kirke

 

       

 

       

Saltmesteren forklarer                                                              Hustak tekket med ålegress

 

      

Vakker  rododendronpark                                                         Hirtshals. Dansk: Jomfruhummer. Norsk: Kreps


       

Fra havnen i Skagen                                                                  Fra havnen i Hirtshals
Publisert i kategorien: Aktuelt
25.06.15

publisert av historielaget 25.06.15 10:00  


../innovaeditor/assets/Blomsterdag1.JPG

Foto: Eldar Sveinung. Tore Gjeldsås forteller om Batterioddens blomster


Søndag 14. juni samlet Tønsberg og omegn Botaniske Selskap vel 50 blomsterelskende til vandring ut til Batteriodden på Vallø. Men derved måtte man også vandre over det avstengte industriområdet til Esso. Ettersom området er befengt med overgrodd skrot, olje i grunnen og syrebekk, skal nå omtrent hele tomten renoveres over en 4-årsperiode og vil dermed bli fullstendig avstengt for publikum. Batteriodden vil imidlertid fremdeles være tilgjengelig fra sjøsiden.

Villblomstenes dag arrangeres samtidig over hele Skandinavia og Finland og denne gang hadde Tønsberg og omegn Botaniske Selskap valgt ut bl. a Batteriodden som arena. Men først måtte forsamlingen komme seg over det nedlagte raffineriområdet.
Langsetter området er det en provisorisk vei man fremdeles kan bevege seg på, men da geleidet av folk fra Esso eller Vallø og omegn Historielag. I følget var det derfor også tre medlemmer av Historielaget, de også interessert i hva som var å finne. Det var mye. Ut til Batteriodden tok det en hel time å bli vist og fortalt om alle de blomster som fantes langs veien.
Dyktig og entusiastisk leder av troppen var Tore Gjeldsås fra Botanisk Selskap. Han visste alt om hva som var å se. Men først ute ved Batteriodden gjorde man et spennende funn. Her hadde den sjeldne Kubjelle funnet sin plass. Kubjelle er rødlistet og finnes i Norge bare langs strendene syd i Østfold og Vestfold og inne på Hovedøya i Oslo. Så sjelden er denne blomsten at den er kommuneblomst for Rygge i Østfold.
Men her var svartelistede blomster også, lupiner og rynkeroser. Begge innført til landet, vakre, men med stor spredning og til fortrengelse av de genuine vekster.
Ute på Batteriodden var det også flust med blomster, og her ble de fremmøtte også fortalt om selve batteriet og kanonene.

 

Foto: Rolf Hjelmstad,Urtekildens planteleksikon.                  Finnes også på frimerker

Kubjelle
Publisert i kategorien: Aktuelt

[forrige] 1 2 3 4 [5] 6 7 8  [neste]21-25 av 37