KATEGORI
[forrige] 1 2 3 4 5 [6] 7  [neste]26-30 av 35
11.06.15

publisert av historielaget 11.06.15 13:42  


../innovaeditor/assets/Befaring batteriodden m_1.JPG

Fra venster: Kanonekspert Gisle Larsen, Nestkommanderende Ulf Ketil Gylseth,  Leder Bydrift Oddbjørn Myhren, Kommandant Hans Petter Oset, Styremedlem i Vallø & omegn Historielag Tor Asgeir Pettersen

 

Befaring på Batteriodden med Marinemuseet
4. juni hadde vi befaring på Batteriodden sammen med 3 representanter fra Marinemuseet og en fra Bydrift i Tønsberg kommune. Fra Vallø & omegn Historielag stilte Tor Asgeir Pettersen og Tormod Pettersen. Hensikten med befaringen var å besiktige de tre kanonene og bedømme festningens tilstand og avklare ansvarsforhold.
Festningens tilstand var utmerket. Det ble anbefalt å fjerne noe av slåpebuskene for bedre innsikt fra sjøen.
Alle kanonene trengte oppussing og maling. Kanonen mot sydøst trengte også reparasjon av understell (aksler og fremre hjul) pga. råte. Kanonene trenger også bedre underlag og bør trekkes noe tilbake fra vollen.
Det er marinemuseet som eier kanonene, og de er utlånt til Tønsberg kommune. Kommunen er gjennom kontrakt ansvarlig for kanonenes vedlikehold og har påtatt seg det økonomiske ansvar for dette. Vallø & omegn Historielag har påtatt seg guiding og dugnad, sistnevnte i samarbeid med Bydrift. Historielaget er også pådrivere og bidrar samtidig til å holde festningen i «ship shape». Dette arbeidet koordineres av Tor Asgeir Pettersen.
Marinemuseet vil nå oversende sin rapport fra besøket. Bydrift og Historielaget vil deretter utarbeide en arbeidsspesifikasjon og til høsten få satt i gang oppussing av kanonene.
Her blir det nok en del å gripe fatt i til høsten.
Publisert i kategorien: Aktuelt
11.06.15

publisert av historielaget 11.06.15 12:00  


../innovaeditor/assets/Dugnad 1.jpg

Foto: Eldar Sveinung. Dugnad på Batteriodden 

 

Etter 4 timers dugnadsinnsats inkludert avslutning med boller og brus, fremsto Batteriodden som en velfrisert fjordperle.  Syv medlemmer av Vallø & omegn Historielag stilte opp med 5 kantklippere, grenklipper og river.
Plassen vil imidlertid bli vanskelig tilgjengelig i flere år fremover. Esso stenger av tilkomsten fra landsiden i forbindelse med sine rensarbeider på raffineriområdet, og svært grunt vann rundt odden gjør den også lite tilgjengelig fra sjøen.
Tønsberg & omegn historielag vil derfor inntil tilgangen åpnes igjen, nedlegge sin guidevirksomhet, men bidra til at anlegget ikke gror igjen og at kanonene m/lavetter ikke blir ødelagt.
Hovedgårdparken, selv om den ligger på raffineriområdet, vil fortsatt være tilgjengelig for omvisning av Historielaget.

 

      

Foto: Eldar Sveinung. Bydrift hjelper til i                              Foto: Eldar Sveinung: En fortjent pust i bakken.

Hovedgårdparken.
Publisert i kategorien: Aktuelt
03.05.15

publisert av historielaget 03.05.15 06:31  


../innovaeditor/assets/IMG_0619a.jpg

Ordfører Petter Berg, Esso-direktør Tore Revå og Vallø & omegn Historielags leder Ragnar Henriksen holdt taler..

 

Gudsdstjenesten 26. mai ble meget spesiell denne dagen. Samtidig som tre små barn ble døpt, mintes man også de 53 omkomne som brått ble fratatt livet under den tragiske bombingen av Vallø 25. april 1945, bare 13 dager før fredsslutningen.
Etter gudstjenesten deltok hele 400 frammøtte i en verdig minnemarkering ute ved minnesmerket like ved kirken.
Ragnar Henriksen, leder i Vallø & omegn Historielag, var glad for at så mange kunne være til stede. Han leste deretter opp navn, alder og hjemsted på alle de omkomne etterfulgt av ett minutts stillhet.
Esso-direktør Tore Revå innledet med Vallø-raffineriets historie og avsluttet med å takke alle ildsjeler for at de tar vare på både de gode og de vonde minnene.
Ordfører Petter Berg talte om selve bombingen og ba alle minnes i ærbødighet de som omkom denne aprildagen for 70 år siden.
Deretter la Ordfører og Esso-direktør samtidig ned to vakre kranser.
Etter en fanfare inviterte Ragnar Henriksen de fremmøtte ned til museet for kaffe og vafler og visning av Historielagets minnefilm om bombingen. Mange strømmet til, men bare rundt 50 fikk plass.

Selve bombingen fikk bred omtale i Byavisa Tønsberg 22. april 2015.

Gudrun Andreassen og Sigmund Steenbuch (se bilde under) overlevde i hver sin kjeller på Vallø. Et intervju med dem om deres opplevelser bombenatten ble slått stort opp i Tønsbergs Blad 24. april. Tønsbergs Blad dekket også selve minnemarkeringen 26. april i sin utgave 27. april.

 

Mange tilstede. Minnesmerket, utført av Carl E. Paulsen, sees i bakgrunnen midt på bildet

 

      

Fra gudstjenesten i Vallø kirke                                                Sigmund Steenbuch og Gudrun Andreassen


      

Mange så Historielagets minnefilm                                         To vakre kranser. Til venstre fra Esso, til høyre fra

                                                                                                     kommunen

                                                                                                   
Publisert i kategorien: Aktuelt
03.05.15

publisert av historielaget 03.05.15 05:24  


../innovaeditor/assets/IMG_0587a.JPG

På medlemsmøtet 16. april berømmet leder Ragnar Henriksen Saltverk-komiteen, med komiteformann Arne Conradsen, Ove Halvorsen og Tor Meilegård, for  fremragende arbeid i forbindelse med utviklingen av Saltverksanimasjonen. Deres arbeid er i sin helhet utført gratis. Eneste påløpne omkostninger av betydning er honorarer til arkitekten, 85 % betalt av historielaget og 15 % sponset.
Deretter tok lederen for seg Arne og hans sønn Bjørn Conradsen og påpekte den spesielt store betydning de begge hadde vært for animasjonens utvikling
Bjørn ble overrakt et gavekort, Arne en gave og et gavekort.
Men Arnes innsats kvalifiserte for noe mer, og under stor applaus ble han overrakt et diplom som et bevis på at han nå er æresmedlem i Vallø & omegn Historielag.
Arne, som er ekte Vallø-gutt, men nå med boplass i Porsgrunn, takket med å fortelle at Saltverket hadde vært hans store interesse helt siden han var guttunge, at han var svært stolt over resultatet de var kommet fram til og at han nå kunne få overlevere stafettpinnen til neste arbeidsgruppe. De skal finne ut hvordan animasjonsfilmen kan benyttes til kommersielle formål og informasjon utad så vel som internt.
Arnes kone, Inger Sofie, ble overrakt en stor blomsterbukett for sin støtte til Arne og ikke minst tålmodighet i de 6 årene mye av hans tid har gått med til dette omfattende utviklingsarbeidet.
Publisert i kategorien: Aktuelt
03.05.15

publisert av historielaget 03.05.15 04:50  


../innovaeditor/assets/Vallosaltverk1a.jpg

Illustrasjon: Vallø & omegn Historielag - BjH-Arkitekter AS

Det hadde lenge vært et ønske om å få bygd en modell av Vallø Saltverk. Men hvordan bygger man en detaljert modell av et mer enn en kilometer langt industranlegg med et mylder av bygninger og to mer enn 600 m lange graderhus?
Det ble med tanken frem til styremøtet mai 2009. Da ble man enige om å oppnevne en komite med arbeidsnavnet «Saltverksmodellen» sammensatt av komiteformann Arne Conradsen, Ove Halvorsen og Tor Meilegård. Historielagets formann, Reidar Christoffersen, satte så det hele i gang med å «dele ut to blanke ark og beskjeden: Sett i gang", som Conradsen sier det.
Og nå ble et omfattende forskningsarbeid igangsatt. Informasjon ble innhentet bl. a fra egne publikasjoner, Riksarkivet, gamle arkiver bl.a i Tønsberg, Kongsberg, Trondheim og ved besøk til gamle industristeder.
Etter hvert fikk de samlet inn en mengde historikk, kart, planer, prospekter og bygningstegninger hvorav utgangspunktet ble tatt i en meget detaljert plan av Vallø fra 1795 oversendt fra NTNU i Trondheim og en branntakst fra 1820 med detaljerte beskrivelser av i alt 70 bygninger. Derved hadde man inngående informasjon om hele Vallø på rundt år 1800. Dette var stort. Nå var det tid for eksperthjelp, og komiteens mandat ble utvidet til å dekke hele Vallø.
Sivilarkitekt Bjørn Haugstad i arkitektfirmaet BjH-Arkitekter AS, Tønsberg ble kontaktet, og man ble snart enig om at modellen best ville kunne utformes i en dataanimasjon.
Fra da av startet et nært samarbeid mellom komiteformann og arkitekt. Arne fremla all dokumentasjon og Bjørn Haugstad startet på det møysommelige arbeidet med å utarbeide en dataanimasjon som skulle munne ut i en 23 minutters animasjonsfilm satt sammen av 50 000 bilder med koordinater for 3d-kopiering av den enkelte bygning.
På medlemsmøtet 16. april ble animasjonen, som vi riktignok hadde sett noen bruddstykker av tidligere, vist for en begeistret forsamling. Fra luften fikk vi se det store anlegget i sin helhet, i hestekjerre ble vi så brakt rundt på de mange grus- og brolagte veier og fikk på nært hold se og høre om de flotte fabrikkbyggene, bryggeanlegg, parker, hovedgård, bolig- og kirkehus som til sammen dannet Vallø-bebyggelsen i 1795. I sannhet en fantastisk omvisning.
Publisert i kategorien: Aktuelt

[forrige] 1 2 3 4 5 [6] 7  [neste]26-30 av 35