KATEGORI
[forrige] 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  [neste]26-30 av 37
25.06.15

publisert av historielaget 25.06.15 09:45  


../innovaeditor/assets/IMG_0705a_2.JPG

Presterød skole klasse 8 a, c,og d

 

Mandag, onsdag og fredag i uke 24 var det full aktivitet i Vallø & omegn Historielag med besøk av tilsammen 193 elever og 11 lærere fra Husvik- og Presterød skole. Alle kom syklende til Vallø medbrakt nistemat.
Mandag var det to 4. klasser, a og b, fra Husvik skole, tilsammen 54 elever og 3 lærere. De ble delt i to grupper, en for undervisning inne i museet, den andre for vandretur i parkområdet og vice versa.  I museet fortalte Ragnar Henriksen om det som er utstilt der og mer inngående om fordums Vallø Saltverk. Ute var det Tor Asgeir Pettersen som tok elevene på vandring rundt parken og viste og fortalte om Tshudigården, Bullegården, krigsminnesmerket, kirken, hovedgården, tidligere raffineriet og tapetfabrikken m.m.
Onsdag og fredag kom det henholdsvis tre og to 8. klasser fra Presterød skole, de også på sykkel. Igjen ble de delt i to grupper, en i museet og en ute og som i andre time byttet plass. Onsdag var det klassene 8 a, c og d med 80 elever og 5 lærere som var på besøk, fredag klassene 8 b og e med 59 elever og 3 lærere.
I museet fortalte Ragnar Henriksen kort om hva det har å by på. Deretter skiftet han emne til hvordan det var å bo på Vallø under 2. verdenskrig, 1940 – 1945, og avsluttet med å vise vår film om den tragiske bombingen av Vallø og Bogen med hele 53 omkomne nordmenn bare 13 dager før fredsdagen.
Ute var det Tormod Pettersen som viste og fortalte om gamle bygninger og krigsminnesmerket. Deretter ble elevene samlet foran Vallø kirke hvor konfirmantprest Terje Espen Nagel Johansen overtok gruppen. Han fortalte om kirkebygget og tok deretter elevene inn i kirken og fortsatte med kirkens historie, dens symboler og utsmykking. Det ble også tid til i gruppevis å komme helt opp i klokketårnet og bl.a. se den flotte utsikten der oppe.
Etter to undervisningstimer samlet klassene seg til grilling i lekeparken.
Hele uken var det pent vær og både lærere og elever sa seg godt fornøyd med denne form for historieundervisning.

 

Presterød skole klasse 8 b og e


       

I museet hvor de fikk se og høre om krigen på Vallø             I Vallø kirke fra 1782, dengang eid av Saltverket


       

Grillen er klar                                                                             Grillmester Finn Hansen sammen med 5 lærere


 

 

 

 

 
Publisert i kategorien: Aktuelt
11.06.15

publisert av historielaget 11.06.15 14:02  


../innovaeditor/assets/Befaring hivedgård 2.jpg

Eldar Sveinung forteller om Hovedgårdparken og våre fremtidsønsker om denne.

 

I forbindelse med et tidligere innspill fra Vallø & omegn Historielag ang. Essos planer om utbygging av deres tidligere raffineriområde på Vallø, inviterte Historielaget Arealplanavdelingen til en omvisning i Hovedgårdparken.
Besøket fant sted 4. juni og Arealplanavdeling møtte med hele 12 representanter.. Her ble de mottatt av leder Ragnar Henriksen, Eldar Sveinung - begge fra Historielaget - og Essos representant Jacen Jacobsen.
Jakobsen gjennomgikk først stedets sikkerhetsforskrifter, før han berettet om hvilke planer Esso har for området.
Deretter tok Sveinung dem alle med til Hovedgårdparken og fortalte om tidligere Hovedgården, parken og våre ønsker om at denne må bevares.
Innlagt i omvisningen var også en tur ut på Batteriodden hvor Ragnar Henriksen fortalte om stedets historie.
Arealplanavdelingen takket for en interessant omvisning, og Jacen Jacobsen og Ragnar Henriksen sa seg godt fornøyd med at de fikk denne anledningen til å fortelle om sine planer og ønsker.

Etter befaringen/omvisningen ble Arealplanavdelingen invitert inn i museet for en nærmere redegjørelse om  Historielagets virksomhet.

 

       

Eldar Sveinung viser fram restene av karpedammen.          Ragnar Henriksen forteller om Batterioddens historie


Ragnar Henriksen forteller utvalget om Vallø & omegn Historielag.
Publisert i kategorien: Aktuelt
11.06.15

publisert av historielaget 11.06.15 13:42  


../innovaeditor/assets/Befaring batteriodden m_1.JPG

Fra venster: Kanonekspert Gisle Larsen, Nestkommanderende Ulf Ketil Gylseth,  Leder Bydrift Oddbjørn Myhren, Kommandant Hans Petter Oset, Styremedlem i Vallø & omegn Historielag Tor Asgeir Pettersen

 

Befaring på Batteriodden med Marinemuseet
4. juni hadde vi befaring på Batteriodden sammen med 3 representanter fra Marinemuseet og en fra Bydrift i Tønsberg kommune. Fra Vallø & omegn Historielag stilte Tor Asgeir Pettersen og Tormod Pettersen. Hensikten med befaringen var å besiktige de tre kanonene og bedømme festningens tilstand og avklare ansvarsforhold.
Festningens tilstand var utmerket. Det ble anbefalt å fjerne noe av slåpebuskene for bedre innsikt fra sjøen.
Alle kanonene trengte oppussing og maling. Kanonen mot sydøst trengte også reparasjon av understell (aksler og fremre hjul) pga. råte. Kanonene trenger også bedre underlag og bør trekkes noe tilbake fra vollen.
Det er marinemuseet som eier kanonene, og de er utlånt til Tønsberg kommune. Kommunen er gjennom kontrakt ansvarlig for kanonenes vedlikehold og har påtatt seg det økonomiske ansvar for dette. Vallø & omegn Historielag har påtatt seg guiding og dugnad, sistnevnte i samarbeid med Bydrift. Historielaget er også pådrivere og bidrar samtidig til å holde festningen i «ship shape». Dette arbeidet koordineres av Tor Asgeir Pettersen.
Marinemuseet vil nå oversende sin rapport fra besøket. Bydrift og Historielaget vil deretter utarbeide en arbeidsspesifikasjon og til høsten få satt i gang oppussing av kanonene.
Her blir det nok en del å gripe fatt i til høsten.
Publisert i kategorien: Aktuelt
11.06.15

publisert av historielaget 11.06.15 12:00  


../innovaeditor/assets/Dugnad 1.jpg

Foto: Eldar Sveinung. Dugnad på Batteriodden 

 

Etter 4 timers dugnadsinnsats inkludert avslutning med boller og brus, fremsto Batteriodden som en velfrisert fjordperle.  Syv medlemmer av Vallø & omegn Historielag stilte opp med 5 kantklippere, grenklipper og river.
Plassen vil imidlertid bli vanskelig tilgjengelig i flere år fremover. Esso stenger av tilkomsten fra landsiden i forbindelse med sine rensarbeider på raffineriområdet, og svært grunt vann rundt odden gjør den også lite tilgjengelig fra sjøen.
Tønsberg & omegn historielag vil derfor inntil tilgangen åpnes igjen, nedlegge sin guidevirksomhet, men bidra til at anlegget ikke gror igjen og at kanonene m/lavetter ikke blir ødelagt.
Hovedgårdparken, selv om den ligger på raffineriområdet, vil fortsatt være tilgjengelig for omvisning av Historielaget.

 

      

Foto: Eldar Sveinung. Bydrift hjelper til i                              Foto: Eldar Sveinung: En fortjent pust i bakken.

Hovedgårdparken.
Publisert i kategorien: Aktuelt
03.05.15

publisert av historielaget 03.05.15 06:31  


../innovaeditor/assets/IMG_0619a.jpg

Ordfører Petter Berg, Esso-direktør Tore Revå og Vallø & omegn Historielags leder Ragnar Henriksen holdt taler..

 

Gudsdstjenesten 26. mai ble meget spesiell denne dagen. Samtidig som tre små barn ble døpt, mintes man også de 53 omkomne som brått ble fratatt livet under den tragiske bombingen av Vallø 25. april 1945, bare 13 dager før fredsslutningen.
Etter gudstjenesten deltok hele 400 frammøtte i en verdig minnemarkering ute ved minnesmerket like ved kirken.
Ragnar Henriksen, leder i Vallø & omegn Historielag, var glad for at så mange kunne være til stede. Han leste deretter opp navn, alder og hjemsted på alle de omkomne etterfulgt av ett minutts stillhet.
Esso-direktør Tore Revå innledet med Vallø-raffineriets historie og avsluttet med å takke alle ildsjeler for at de tar vare på både de gode og de vonde minnene.
Ordfører Petter Berg talte om selve bombingen og ba alle minnes i ærbødighet de som omkom denne aprildagen for 70 år siden.
Deretter la Ordfører og Esso-direktør samtidig ned to vakre kranser.
Etter en fanfare inviterte Ragnar Henriksen de fremmøtte ned til museet for kaffe og vafler og visning av Historielagets minnefilm om bombingen. Mange strømmet til, men bare rundt 50 fikk plass.

Selve bombingen fikk bred omtale i Byavisa Tønsberg 22. april 2015.

Gudrun Andreassen og Sigmund Steenbuch (se bilde under) overlevde i hver sin kjeller på Vallø. Et intervju med dem om deres opplevelser bombenatten ble slått stort opp i Tønsbergs Blad 24. april. Tønsbergs Blad dekket også selve minnemarkeringen 26. april i sin utgave 27. april.

 

Mange tilstede. Minnesmerket, utført av Carl E. Paulsen, sees i bakgrunnen midt på bildet

 

      

Fra gudstjenesten i Vallø kirke                                                Sigmund Steenbuch og Gudrun Andreassen


      

Mange så Historielagets minnefilm                                         To vakre kranser. Til venstre fra Esso, til høyre fra

                                                                                                     kommunen

                                                                                                   
Publisert i kategorien: Aktuelt

[forrige] 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  [neste]26-30 av 37