Posisjon:
Styremedlemmer:
Telefoner:
E-post
Formann:
Ragnar Henriksen
990 14 817
Sekretær
Tormod Pettersen
905 36 205
tormop@online.no
Kasserer:
Finn Hansen
930 28 352
Medlem:
Tor Asgeir Pettersen
33 32 49 75 / 906 50 313
asge-p@online.no
Medlem:
Gunnar Olav Andersen
33 32 86 06 / 958 92 454
goa.andersen@gmail.com
Varamedlem:
Anne Katrine Olsen
33 32 53 94 / 922 90 700
annekat.olsen@gmail.com
Varamedlem:
Eldar Sveinung
920 38 104
eldsvei@gmail.com
Varamedlem:
Kai Normann Hansen
33 32 85 12 / 958 84 599
hylleborg@sf-nett.no
       
Revisor:
Aage Jacobsen
33 32 74 75 / 901 35 007
 
       
Prosjekter      
Prosjektleder Skolesekken
 Eldar Sveinung
920 38 104
eldsvei@gmail.com
Nettredaktør hjemmesider
Tormod Pettersen
905 36 205
Leder Saltverksgruppen
Gunnar Olav Andersen
33 32 86 06 / 958 92 454
Prosjektleder Batteriodden
Tor Asgeir Pettersen
33 32 49 75 / 906 50 313
asge.p@online.no